نکاتی در مورد دیگوکسین

به صورت 0/5 میلی گرم رقیق شده slow IV.

حداکثر دوز تجویز دیژیتال از 1/5 میلی گرم در 24ساعت نباید بیشتر شود.

سطح سرمی دیگوکسین کمتر از 2/4ng/lit باشد.

در بیماران تحت درمان با دیگوکسین کنترل سطح سرمی پتاسیم مهم است.

علائم مسمومیت با دیگوکسین:

علائم عصبی :خستگی, ضعف عضلانی, توهم و آژیته شدن.

علائم چشمی:دیدن هاله ی زرد اطراف اشیاء و تاری دید.

علائم گوارشی:بی اشتهایی ,تهوع و استفراغ.

علائم قلبی:آریتمی,PVC,بلوک دهلیزی و بطنی,کاهش فشار خون و نارسایی قلبی.

موارد احتیاط:

قبل از تجویز نبض باید کنترل شود اگر کمتر از 60bpm بود تجویز نشود.

آنتی دوت: دی جی باند

/ 1 نظر / 9 بازدید